Actividades formativas. Training Course

//Actividades formativas. Training Course

Actividades formativas. Training Course

O Servizo de Biblioteca en colaboración co CUFIE, e dentro do Plano de Formación en Competencias Dixitais da Biblioteca Universitaria (https://www.udc.es/es/cufie/UFA/PFBU/), desenvolverá unha nova edición do curso “Como buscar e usar a información para elaborar a tese de doutoramento” dirixido a alumnado de doutoramento.

A preinscrión: entre o 11 e o 17 de xaneiro de 2021.

A parte teórica do curso: entre o 1 e o 28 de febreiro.

Os obradoiros, ben nos centros ou ben por Teams: entre o 1 e o 31 de marzo de 2021.

Máis información: https://bit.ly/3gYSMcJ.

 

El Servicio de Bibliotecas en colaboración con CUFIE, y dentro del Plan de Formación en Competencias Digitales de la Biblioteca Universitaria (https://www.udc.es/es/cufie/UFA/PFBU/), desarrollará una nueva edición del curso “Cómo buscar y utilizar la información para la elaboración de la tesis doctoral “dirigida a estudiantes de doctorado”.

Preinscripción: entre el 11 y el 17 de enero de 2021.

La parte teórica del curso: entre el 1 y el 28 de febrero.

Talleres, ya sea en los centros o por Equipos: entre el 1 y el 31 de marzo de 2021.

Más información: https://bit.ly/3gYSMcJ.

 

The Library Service in collaboration with CUFIE, and within the Digital Competences Training Plan of the University Library (https://www.udc.es/es/cufie/UFA/PFBU/), will develop a new edition of the course ” How to find and use the information for the preparation of the doctoral thesis “aimed at doctoral students”.

Pre-registration: between January 11 and 17, 2021.

The theoretical part of the course: between February 1 and 28.

Workshops, either in the centers or by Teams: between March 1 and March 31, 2021.

More information: https://bit.ly/3gYSMcJ.

2021-01-11T10:20:12+00:00 January 11th, 2021|Cellular and Molecular Biology|