Seminario de inserción laboral Jueves 13 de Mayo 2021

//Seminario de inserción laboral Jueves 13 de Mayo 2021

Seminario de inserción laboral Jueves 13 de Mayo 2021

Inscripción:

https://forms.office.com/r/cJJudTChaB

 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSOAL NAS EMPRESAS E RECURSOS PARA A BUSCA DE EMPREGO E PRÁCTICAS

I- Elabora o teu CV de estudante ou egresado/a – Apartados do CV – Datos persoais, foto, contactos e perfil profesional ou extracto / Experiencia profesional / Formación Académica / Formación Complementaria / Aptitudes ou habilidades (soft skills e hard skills) / Outros datos de interese (Recomendacións) – Deseño de CV e exemplos Tipos (tradicionais, creativos e infográficos, CV cego, CV Europass e CV LinkedIn) Modelos online

II- Prepara a entrevista de traballo – Tipos de entrevistas según distintos criterios – Fases da entrevista e recomendacións para antes, durante e despois. – Preguntas conflitivas / Preguntas aparentemente disparatadas (Brain Teassers) – A Intelixencia Artificial aplicada á selección: Os avatares-entrevistadores – Consellos para superar a entrevista tanto con entrevistadores humanos como con robots – Comparativa de procesos de selección (antes e agora)

III- Recursos básicos para a busca de emprego e prácticas – Portais de emprego xenéricos, específicos e metabuscadores. – Redes sociais como difusoras de ofertas públicas e privadas de emprego e prácticas – Rede EURES (Servizo Público de Emprego Europeo) – Fundacións xestoras de emprego e prácticas – Páxinas de información sobre emprego público

2021-05-10T11:42:36+00:00 May 10th, 2021|Cellular and Molecular Biology|